ประกาศเมื่อ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 15:38:29 เปิดอ่านทั้งหมด 795 ครั้ง
BOI แจง 69 โครงการส่งเสริมลงทุนภาคเหนือ เชียงรายมีมูลค่าสูงสุด
BOI ภาคเหนือ เปิดโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2556 จำนวน 69 โครงการ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มีมูลค่าการลงทุนมากสุด โดยสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงาน ภาวะการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในรอบปี 2556 ว่า มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 77 โครงการ โดยได้รับการอนุมัติแล้ว 69 โครงการลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวนโครงการ 91 โครงการ

สำหรับโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด อยู่ที่ จ.เชียงราย นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI ภาคเหนือ) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภาวะการลงทุนภาคเหนือ ช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2556 มีจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 77 โครงการ ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน 69 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 11,500 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 8,138 คน อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 26 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 4,700 ล้านบาท เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ และกิจการผลิตสารปรับปรุงดิน ฯลฯ

สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดตามลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงใหม่ สุโขทัย ลำปาง พะเยา อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ โครงการขอรับการส่งสริมฯ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาท ได้แก่ กิจการ Electronic Parts กิจการผลิตซอฟต์แวร์ สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย ตามลำดับ การลงทุนในกิจการบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 9 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 3,100 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมสและพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ call center สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดอยู่ที่ จังหวัดพิจิตร ตาก กำแพงเพชร เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสุโขทัย ตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เยอรมัน สหรัฐอเมริกา โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการลงทุนของต่างชาติ ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมเป็นอันดับหนึ่ง ในภาคเหนือตอนบน คือการลงทุนจากญี่ปุ่น จำนวน 11 โครงการ เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตโลหะและชิ้นส่วนโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก รองลงมาเป็นการลงทุนจากฮ่องกง และเกาหลี ประเทศละ 3 โครงการ.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved