MySci studio

รับตัดต่อวีดีโอ รับผลิตสารคดี โฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์ งานนำเสนอ (Presentation)
แนะนำหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน Organization Event จัดกิจกรรมต่างๆ งานแต่ง งานบวช
งานกินเลี้ยงสังสรรค์ ทำประวัติหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้าน สินค้า ฯลฯ มิวสิควีดีโอ
เปิดตัวสินค้า งานคอนเสิรต์ รับผลิตสปอตวิทยุ โฆษณาสินค้า รับผลิตสปอตรถแห่ งานหาเสียง
โฆษณาองค์กร ฯลฯ

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
สปอตตามความต้องการลูกค้า 7
สปอตตามความต้องการลูกค้า 6
สปอตตามความต้องการลูกค้า 5
สปอตตามความต้องการลูกค้า 4
สปอตตามความต้องการลูกค้า 3
สปอตตามความต้องการลูกค้า 2
สปอตตามความต้องการลูกค้า
เวทีการแสดง 50ปี พระธาตุขุนตาล งานเทศกาล ฉลอง50ปี พระธาตุขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลเม็งราย .
งานเทศกาล ฉลอง50ปี พระธาตุขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
สารคดี เที่ยว3ภูใน1วัน อ.ขุนตาล จ.เชียงราย