แผนผังรายการ

วันจันทร์

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ โรตีใส่ข่าว พีเจวี วีระศักดิ์ (เพื่อชีวิต + ข่าว)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + ลูกทุ่งเก่า)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันอังคาร

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ โรตีใส่ข่าว พีเจวี วีระศักดิ์ (เพื่อชีวิต + ข่าว)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + ลูกทุ่งเก่า)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันพุธ

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ โรตีใส่ข่าว พีเจวี วีระศักดิ์ (เพื่อชีวิต + ข่าว)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + ลูกทุ่งเก่า)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันพฤหัสบดี

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ โรตีใส่ข่าว พีเจวี วีระศักดิ์ (เพื่อชีวิต + ข่าว)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + ลูกทุ่งเก่า)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันศุกร์

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ โรตีใส่ข่าว พีเจวี วีระศักดิ์ (เพื่อชีวิต + ข่าว)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + ลูกทุ่งเก่า)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันเสาร์

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ มรดกล้านนา (เทปซอ)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ วิทยุพูดได้ พีเจน้องดั้ม (ลูกทุ่ง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

อิ๊กคิว รายการ..(ลูกทุ่งเก่า + หมอลำ)

รายการ วิทยุพูดได้ พีเจน้องดั้ม (สตริง)

อิ๊กคิว รายการ..(สตริง)

Sound check...

วันอาทิตย์

เวลา

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

รายการ

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เทปรายการ คลีนิคลำใย (ลูกทุ่ง + เพลงเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า)

เพลงจากสถานี (เพลงสากลเก่า) "เทียบเวลา"

เทปรายการ บุญพืช (ลูกทุ่ง + คำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (เพลงคำเมือง)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ มรดกล้านนา (เทปซอ)

รายการ สถานีเติมใจ พีเจวีนัส (ลูกทุ่ง + สตริงเก่า)

รายการ ฟังสบายสไตล์การต์มณี พีเจการต์ การต์มณี (ลูกทุ่ง + เพื่อชีวิต)

รายการ วิทยุพูดได้ พีเจน้องดั้ม (ลูกทุ่ง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ 107 คำภึร์เพลง)

รายการ ฟังเพลงก่า เล่าอดีต พีเจชนาธิป (ลูกทุ่ง +คำเมือง) (ช่วงพิเศษ ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง) "เทียบเวลา" ข่าวบริการ + ตำแหน่งงานว่าง

พีเจ..ชนาธิป

รายการ วิทยุพูดได้ พีเจน้องดั้ม (สตริง)

เพลงสถานี

Sound check...